دوره مجازی بهاره مدرسه آفاق حکمت

سال ۱۳۹۸

دوره بهاره مدرسه آفاق شامل چهار بسته آموزش مجازی با عناوین «تاریخ علوم»، «تمدن»، «هنر و ادبیات» و «پروژه فکری شهید صدر» می‌باشد. در هر بسته آموزشی نیز تلاش شده تا حداقل دو عنوان درسگفتار معرفی شود. با توجه به حجم بالای برخی درسگفتارها و علاقه‌مندی دانش‌پژوهان به انتخاب برخی از این مباحث، این امکان فراهم شده تا امکان ثبت نام و خرید مجزای درسگفتارها در کنار ثبت نام در بسته آموزشی به شکل کلی هم فراهم شود با این تفاوت که در ثبت نام به شکل کلی، ۲۰ درصد تخفیف محاسبه شده است.

تاریخ علوم

تمدن

هنر و ادبیات

پروژه فکری شهید صدر