نمایش فقط یک نتیجه

طیف بندی حوزه علمیه در نسبت با علوم انسانی ۱

44
رایگان

این درس گفتار شامل ۱۴ جلسه می­باشد که به صورت حضوری در شهر قم و در زمستان ۱۳۹۵ برگزار گردید. این دوره اولین درس گفتار مدرسه آفاق است که...

رایگان