نمایش ۱-۳ از ۳ نتیجه

تاریخ علوم

۱۲
students
۴۰۰,۰۰۰ ﷼ ۳۲۰,۰۰۰ ﷼

بسته آموزش مجازی تاریخ علوم، مشتمل بر ۱۶ ساعت برنامه آموزشی است که در دو درسگفتار «تاریخ فقه سیاسی شیعه» و «تاریخ فلسفه اسلامی»…

۴۰۰,۰۰۰ ﷼ ۳۲۰,۰۰۰ ﷼

تاریخ فقه سیاسی شیعه: از صدر اسلام تا غیبت

۲۵
students
۲۰۰,۰۰۰ ﷼

از آنجا كه تشیع در بخش‌ قابل‌ ملاحظه‌ای از تاریخ اسلام، در حاشیه‌ي قدرت سیاسی به سر می‌برده، بحث از نسبت فقه با سیاست…

۲۰۰,۰۰۰ ﷼

تاریخ فلسفه اسلامی

۸۱
students
۲۰۰,۰۰۰ ﷼

دکتر چاوشی در این درسگفتار ۸ جلسه‌ای، براى ورود به موضوعات تاریخ فلسفه و طرح آراء و افکار فیلسوفان مسلمان، نخست مباحث مقدماتى را…

۲۰۰,۰۰۰ ﷼