اینجا مدرسه آفاق است…

مدرسه آفاق زمان و مکان خاصی ندارد. دغدغه‌اش درس‌آموزی و مساله‌اش تحول در علوم انسانی و رشد علوم اسلامی است. پس هر جا درسی برپاست و آموزه‌ای بدیع برای آموختن هست، مدرسه آفاق؛ همان‌جا و همان زمان است‌.

درس گفتارهایی در علوم انسانی و اسلامی

جهت دریافت یا خرید درس گفتار ها لازم است ابتدا در سایت ثبت نام کرده و پروفایل شخصی خود را ایجاد کنید.

آخرین اخبار

موسسه علمی فرهنگی آفاق حکمت
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۶

ضرورت‌ها، ابعاد و لوازم مواجهه فکری و فرهنگی حوزه و روحانیت با غرب

آخرین محصولات